Nettisivujen auditointi paljastaa myynnin esteet sivuilla

Sivusi ovat olleet jo jonkin aikaa olemassa, mutta liikenteen määrä on pientä tai kävijät eivät tee haluamiasi asioita. Sivuston olemassaolo ei vielä riitä myynnin kasvattamiseksi, vaan nettisivujen tulee olla kiinnostavat, helposti löydettävät ja haluttuun toimenpiteeseen (tyypillisesti myyntiin) ohjaavat. Ostaisitko itse omilta sivuiltasi?

Miksi verkkosivuston sujuvuus ja selkeä rakenne on niin tärkeää

Tunnetusti nettisivuston suunnitteluun hyvä ohjenuora on lause “don’t make me think“. Käyttäjän pitää ymmärtää sekunneissa, missä sivustossa on kyse ja miten siellä liikutaan. Nykyaikana käyttäjät eivät anna armoa – jos sinun sivustosi kautta on vaikeaa löytää etsimäänsä, on äärimmäisen vaivatonta siirtyä toiselle sivustolle.

Monilla sivuilla on isoja puutteita selkeyden ja käyttäjäystävällisyyden suhteen. Ja totuus on myös se, mitä pidempään omia sivujaan tuijottaa, sitä helpommin pienet erheet sivulla jäävät huomaamatta. Nämä voivat olla kuitenkin niitä kriittisiä kohtia, joissa ostaja putoaa kärryiltä. Kiinnitä siis erityistä huomiota verkkosivuston rakenteeseen ja flow’hon – ohjaa ostajaa eteenpäin. Konversio-optimoinnin opeilla saavutat tavoitteesi nopeammin.

Ongelmana voi myös olla sivuston löydettävyys. Sinulla on hienot ja käyttäjäystävälliset sivut – kukaan ei vain löydä niille, ellet ohjaa sivuille kädestä pitäen. Tällöin sivusto voi olla teknisiltä ominaisuuksiltaan keskinkertainen, sivuilla käytettävät kuvat liian isoja tai sivustolla käytettävä kieli on vierasta keskivertoasiakkaalle. Kotisivujen hakukoneoptimoinnin avulla sivustolla on parempi mahdollisuus näkyä hakukoneissa ihan ilmaiseksi. Toki myös hakukonemainonnan avulla saa käyttäjiä sivuille, mutta ilman optimointia päädyt herkästi maksamaan klikeistä liikaa.

Nettisivujen optimointi antaa konkreettisia parannusehdotuksia verkkosivujen kehittämiseen

Auditoimme sivustosi sen teknisen toiminnallisuuden sekä sisällön ja linkkien suhteen. Tarkastelemme myös sivun käyttökokemusta ja myynnin esteitä ja annamme selkeät ja konkreettiset ohjeet sivuston toiminnallisuuden ja myynnin parantamiseen.

Lopputuloksena saat monisivuisen raportin toimintaohjeineen. Tämän pohjalta tuotat jatkossa sisältöjä tai teet hakukone- tai sosiaalisen median mainontaa huomattavasti tuloksellisemmin.

Kotisivujen optimointi

  • Sivuston tekninen auditointi ja korjausehdotukset
  • Sivuston sisältöjen hakukone- ja käyttäjäystävällisyyden optimointi
  • Sisäisten linkkien ja verkkosivuston rakenteen kehittäminen
  • Sivuston käyttökokemuksen parantaminen

Nettisivujen optimoinnin hinta

Auditoinnit alkaen 250 €

Kommentteja asiakkailtamme